<<august 2021>>
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Tunniplaan
Tervist edendav kool
stuudium
vepa

Rġngu Keskkool

 

 

 

 

Rõngu kooli tekli tellimine

Võimalus tellida Rõngu kooli teklit. Tellimistähtaeg 10. august 2021.
Tekkel maksab 20 eurot.
Raha kanda Elva Vallavalitsuse SEB panga arveldusarvele
EE061010102018797002 märksõna
Rõngu tekkel + lapse nimi + klass + peaümbermõõt (sentimeetrites)


 

 

 

 

Rõngu Keskkooli 2021-2022. õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril 2021 kell 9.00 

 

 

 

Õpilase vastuvõtu avalduse 2021-2022. õppeaastaks saab täita SIIN

 

  

22. juunil 2021 keskkooli lõpetajad

 

 

 

19. juunil 2021 põhikooli lõpetajad

 

 

 

 

 

 

 Rõngu Keskkooli 10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord 2021/2022. õppeaastaks

KINNITATUD
Rõngu Keskkooli direktori
16.02.2021 käskkirjaga 1-2/12

 

1. Rõngu Keskkooli 10. klassi astumise soovi korral registreerib õpilane end vestlusele kooli kodulehel, sisestab nõutud andmed esimese kahe trimestri või kolme esimese õppeveerandi õppetulemuste kohta ning isiklikud kontaktandmed.
 

2. Sisseastumisvestlusele kutsutakse õpilased, kellel 9. klassi kahe esimese trimestri või kolme õppeveerandi keskmine hinne on vähemalt 3,5. Keskmise hinde arvutamisel jäetakse arvestusest välja loov- ja oskusained (kehaline kasvatus, muusika, kunst, käsitöö ja tehnoloogia).
 

3. Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi ning oma koolis kinnitatud tunnistuse koopia kahe trimestri või kolme veerandi õppetulemustega paberkandjal. Rõngu Keskkooli 9. klassi õpilane ei pea tunnistust vestlusel esitama.
 

4. Vastavalt registreerimisele kutsutakse õpilased vestlusele. Sisseastumisvestlused toimuvad 17.-21. mai 2021.
 

5. Vestlus kestab orienteeruvalt 15 minutit ning nimetatud aja jooksul tuleb õpilasel end tutvustada ning vastata komisjoni küsimustele. Vestlusel esitatakse üldiseid päevakajalisi, õppetegevust puudutavaid ning õpilase silmaringi hinnata aitavaid küsimusi.
 

6. Rõngu Keskkooli pääsemise tingimusteks on positiivse tulemusega sisseastumisvestluse läbimine.
 

7. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul ning kinnitab käskkirjaga.
 

8. Kooli 10. klassi vastuvõetud õpilastele saadame personaalse teate hiljemalt 1. juuni 2021.
 

9. Dokumentide vastuvõtt õpilastele, kes on kooli vastu võetud, toimub 14. - 25. juuni 2021.


 

 

 

 


 

 

13. mail 2021 toimunud Tartumaa Inimeseõpetuse olümpiaadil saavutas 8. klassi arvestuses:

8. klassi õpilane
Laura Tõniste
I koha
Juhendaja õpetaja Erle Mägi

 

 

10. mail 2021 toimunud Tartumaa jutuvestjate võistlusel saavutas 2. klassi arvestuses:

2. klassi õpilane
Hariette-Liis Kuus
eripreemia
Juhendaja õpetaja Erle Mägi

 

 

 

aprillis 2021. aastal toimunud Elva omaloominguline luulekonkurss ,,Minu Eestimaa“ saavutas 7. klassi kategoorias:

7. klassi õpilane
Natasha Mi Lehis
1. koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

7. klassi õpilane
Marta Veber
4. koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

 

 

16. veebruaril 2021. aastal Tartumaa 3.-4. klassi jutukirjutamise võistlusel saavutas 4. klassi arvestuses:

4. klassi õpilane
Gerda Blank
2. koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

3. klassi õpilane
Adele Teesalu
3.-4. koha
Juhendaja õpetaja Anneli Pähklamäe
 
 

 

 

6. veebruaril 2021. aastal Tartumaa kunstiolümpiaadil saavutas gümnaasiumi arvestuses:

11. klassi õpilane
Eva Volver
1. koha
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus
 

 

 

30. jaanuaril 2021. aastal Tartumaa bioloogia olümpiaadil saavutas 6.-7. klassi kategoorias:

7. klassi õpilane
Marta Veber
1. koha
Juhendaja õpetaja Stiina Lõhmus

7. klassi õpilane
Natasha Mi Lehis
3. koha
Juhendaja õpetaja Stiina Lõhmus

 

 

 

 

 2020. aastal Rõngu Rahvamaja korraldatud võistlusel Linnuliigid 2020 saavutas:

3. klassi õpilane
Gerlin Greenberg
3. koha
 

 

 

 

 

 17. novembril 2020 veebis toimunud Tartumaa luulekonkursil 1.-4. klassile saavutas:

2. klassi õpilane
Hariette-Liis Kuus
2. koha
Juhendaja õpetaja Anu Ostrak

 

 

 

8. novembril 2020 Elvas toimunud laulukonkursil Looduslaul 2020 saavutas:

2. klassi õpilane
Hariette-Liis Kuus
eripreemia
Juhendaja õpetaja Erle Mägi

 

 

 

oktoobris 2020 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse fotokonkursil ,,Märka mind!“ saavutas:

3. klassi õpilane
Liisa Pehter
3 eripreemiat:
Maiustajate märkamine
Ägeda kivi märkamine
Pildilugu
 
 

 

 

 

 

 

5. septembril 2020 Tallinnas toimunud vabariiklikul kunstiolümpiaadil saavutas:

11. klassi õpilane
Eva Volver
IV koha
sealhulgas:
   II koha koduse praktilise töö eest ja III koha kohapealse praktilise töö eest
Juhendajad õpetajad
                Kaire Kompus
                Raimond Lepiste
 

 

 

 

 

   

 

 

Rõngu Keskkooli põhikooli lõpetajad kevadel 2020

 

Rõngu Keskkooli gümnaasiumi lõpetajad kevadel 2020

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Lihavõtted karantiinis

 

 Selliseid mune oskab värvida Eva Volver 10. klassist 2020ndal aastal

 

https://padlet.com/eha_paiviste/8ae3ndyiipov     1.- 4. kl

 

 

http://padlet.com/eha_paiviste/61kh5l0x6vtl      5. -8. kl

 

 

https://padlet.com/eha_paiviste/x601y9et0nxg      9. - 12. kl  ja õpetajad

 

  

 

 

 

 

14. aprillil toimus 12. klassi virtuaalne lõpukell. Teadmiste kontrolli sooritasid kõik küsitletud õpetajate valvsa pilgu all.

 

 

Kristina Kingo 6. kl 2020

 

 

 

 

Rõngu Keskkooli õppekorraldus alates 30. märtsist 2020
KINNITATUD
Rõngu Keskkooli direktori
27.03.2020
käskkirjaga nr 1-2/18


Distantsõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist ning seda, et õpilane viibib kodus ning ei osale huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.
 

1. Paljud õppeained ei vaja õpilaste tunniplaanijärgset kohalolekut.
 

2. Seetõttu me ei järgi tunniplaani kellaajaliselt, teeme seda päeviti. Väljapuhanud laps saab ise planeerida oma tööpäeva ja see tõstab ka tema vastutust.
 

3. e-kool on keskne õppeinfo ja juhiste jagamise keskus, kõik õppetegevust puudutav info peab seal olema õpilasele kättesaadav. Kõigil õpilastel peab olema isiklik kasutajakonto.
• Õppeinfo jagamine toimub e-koolis kehtiva tunniplaani alusel.
 

4. Õpilasel on E-R kohustus vaadata vähemalt üks kord päevas e-kooli ja e-maili. Õpetajatel on kohustus E-R vaadata hommikul ja pärastlõunal e-maili.
 

5. Õpetajad sisestavad päeva õpiülesanded kindlasti e-kooli hiljemalt eelmise päeva kella 18.00. Õpetaja võib anda õpilasele ka kogu nädalaplaani ja õpilane saab ise valida, millal ja mida ta teeb, millist ülesannet täidab, kui õpetaja ei ole ette näinud teisiti.
 

6. Kui õpetaja planeerib videotunni, siis teavitab sellest õpilasi eelmisel päeval (e-koolis ja e-kirjaga/.
• Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
 

7. Õpetajad annavad õpilastele e-kooli ja e-kirja kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö.
• E-kooli sisestatakse tunnid vastavalt tunniplaanile.
• Tunni sisusse tuleb märkida, millega õpilane peab selle tunni raames kodus tegelema st tööülesanne koos tähtajaga + viide õppematerjalidele. Tunni sisu sissekanne dubleeritakse ka kodutööde all.
• Kodutööde andmisega traditsioonilises mõttes on soovitav olla tagasihoidlik (nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik!), sest distantsõppel iseseisvalt õppides kulub lastel soovitud õpitulemusteni jõudmiseks rohkem aega kui klassiruumis õpetaja juhendamisel.
• Kui õppetöö läbiviimiseks on kasutusel teisi keskkondi (Google Drive, Google Doc, Google Arvutustabelid, Google Meet, EIS, Opiq, EIS, Moodle jpm), tuleb täpne info lisada e-kooli tunnikirjeldusse.
• Distantsõppe läbiviimiseks on õpetajate kasutuses erinevad keskkonnad: Moodle, Google Drive , Google Classroom, Google Meet, Zoom, Opiq, Foxcademy, Miksike, EKI.ee, opetaja.edu.ee, TaskuTark, õppematerjalid Ekoolikotis, EISi testid, Padlet, Vocaroo, LearningApps, jpm keskkonnad, mida õpetajad on oma tundides kasutanud.
• Soovitatav on õppeainete lõimimine ülesannete koostamisel.
• Distantsõppe tingimustes teevad õpetajad tihedat koostööd õpilastele ülesannete andmisel, vältimaks olukorda, kus õpilase õppepäevale kuhjub ebamõistlikult palju tööülesandeid.
• Õpetajal on nädalas kaks kindlaks määratud konsultatsiooniaega õpilase abistamiseks. Konsultatsiooni saamiseks on kõigil Rõngu Keskkooli õpetajatel e-posti aadress: eesnimi.perekonnanimi@rongu.edu.ee
• Õpitulemuste saavutamist kontrollitakse e-õppe vahenditega või tavaõppesse naastes.
 

8. Ülevaate saamiseks distantsõppe protsessist soovitame aineõpetajatel aeg-ajalt tagasisidestada õpiülesannete täitmist e-koolis või õpilase e-kirjaga õpilase e-maili aadressil.
 

9. Õpilased peavad oma tehtud tööd edastama õpetaja poolt määratud ajaks.
 

10. Õpetajal on õigus õpilasele ette nähtud ülesannete tegemist kontrollida ja anda sõnaline hinnang koos selgitusega ( A-arvestatud; MA-mittearvestatud).
 

11. Tegemata tööd märgistab e-koolis sümbaol „0“.
 

12. Esitatud küsimustele vastab õpetaja järgmisel tööpäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Oluline on kahepoolne suhtlus.
 

13. Kõigis koolielu puudutavates küsimustes on õpilase ja vanema peamine kontaktisik klassijuhataja.
 

14. Kui õpilane on kodus haige (ega saa seetõttu e-tunnis osaleda), annab vanem sellest teada klassijuhatajale.
 

15. Õpetajatele jääb kehtima senine tunniplaan ja õpetaja peab olema sel ajal kättesaadav kokku lepitud suhtluskanali kaudu.
 

16. Õpetajate infominutid toimuvad E-R kell 8.45 Google Meetis.
 

17. Õpetajate loovusel pole piire ja nad kindlasti leiavad veel palju muid võimalusi distantsõppe korraldamiseks.
 

 

KONTAKTID:
Direktor Hilju Erik email: hilju.erik@rongu.edu.ee, tel 5146330;
Õppealajuhataja Riina Aunap email: riina.aunap@rongu.edu.ee, tel 5106021
Sekretär Hille Raja email: hille.raja@rongu.edu.ee, tel 53401469
Sotsiaalpedagoog Aino Kommisaar aino.kommisaar@rongu.edu.ee, tel 56494020;
Psühholoog Ülle Särg email: ulle.sarg@rongu.edu.ee
 


 

 

Meribel Valving 2019-2020 5. klass kevadseade

 

 

E-koduõppe korralduspõhimõtted


1) e-kool on keskne õppeinfo ja juhiste jagamise keskus, kõik õppetegevust puudutav info peab seal olema õpilasele kättesaadav; kõigil õpilastel peab olema isiklik kasutajakonto;
• Õppeinfo jagamine toimub e-koolis kehtiva tunniplaani alusel.
 

2) õppetegevuse korraldamine - jälgi informatsiooni kooli meilil ja e-koolis; arvesta, et veebis võib suurenenud koormuse tõttu esineda tõrkeid. Õpimurede ja probleemide korral pöördu julgesti klassijuhataja poole, anna talle teada ka oma tervislikust seisundist. Konsultatsiooni saamiseks on kõigil Rõngu Keskkooli õpetajatel e-posti aadress: eesnimi.perekonnanimi@rongu.edu.ee


• kui Sul puuduvad kodus vajalikud töövahendid või neid ei jätku peres kõigile lastele - anna teada klassijuhatajale põhjendatud soovist kasutada kooli vahendit;
• planeeri oma õpitegevust tulevikku vaatavalt– st pühenda aega ka pikema tähtajaga ülesannetele: loovülesanded, loovtööd, projektid, uurimistööd!
Kasulikud e-töövahendid:
• Google Docs, Google Drive – õppematerjalide ja ülesannete jagamiseks
• Jaga õpetajale ja kaaslastele häid soovitusi oma kogemustest tulemuslikumaks e-õppeks.
 

3) digihügieen ja digitervishoid:
• Digihügieen e digivahendite otstarbekohane ja jätkusuutlik kasutamine! Hoidu viirustest!
• Järgi internetis viisaka käitumise reegleid e netiketti!
• Suhtle internetis nutikalt (ära koorma e-posti, jaga materjali lingiga)
• Mõtle enne, kui midagi postitad!
• Hoolitse arvuti kasutamisel oma tervise eest. Ära kasuta arvutit pikka aega järjest. Tõuse iga15-20 minuti järel püsti ja puhka https://digitark.ee/kuidas-arvuti-taga-oigesti-istuda/

• Stressiga toimetulek viiruspuhangu ajal (WHO soovitused https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/coping-with-stress-print-v0.1_est_13.03.20.pdf
 

NB! Praegune e-koduõppe korraldus on kavandatud 29. märtsini, seejärel vastavalt olukorrale uus info.
1. Alates 16. märtsist kuni uute korraldusteni toimub õppetöö distantsilt ja e-õppe vormis. Koolimaja on suletud.
2. Ärkame hommikul.
3. E-koolis on aineõpetaja sisestanud ainetunni. Tunnikirjelduse lahtris on tööülesanne koos tähtajaga + viide õppematerjalidele.
4. Kui õpilane on kodus haige (ega saa seetõttu e-tunnis osaleda), annab vanem sellest teada klassijuhatajale.
5. Pärast tunde soovitame hingata värsket õhku, aga hoida eemale teistest inimestest.
6. Kõigis kooli küsimustes on õpilase ja vanema peamine kontaktisik klassijuhataja.
7. Direktor Hilju Erik email: hilju.erik@rongu.edu.ee, tel 5146330;
8. Õppealajuhataja Riina Aunap email: riina.aunap@rongu.edu.ee, tel 5106021
9. Sekretär Hille Raja email: hille.raja@rongu.edu.ee tel 745 9438, 53401469.
 

 

 

KÄSKKIRI

 


                                                                                              Rõngu 20. märts 2020 nr 1-2/17


 

 

Õpilaste hindamine distantsõppe tingimustes

 

 

Aluseks võttes Haridus- ja Teadusministeeriumi 18. märtsil 2020 avaldatud soovituse õpetajatele distantsõppe tingimustes hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest ning lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 1 punktist 3:


1. Rõngu Keskkoolis ei hinnata numbriliselt õpilaste iseseisvaid töid, mida õpilased on sooritanud distantsõppel viibimise ajal alates 16. märtsist kuni käesoleva korralduse lõppemiseni (korralduse kehtetuks tunnistamine toimub direktori käskkirja alusel).

 

2. Numbriline hindamine asendatakse sõnalise kommentaariga, mille eesmärgiks on anda õpilasele tagasisidet soorituse tugevatest ja/või nõrkadest külgedeks selleks, et toetada õpilase iseseisvat õpitegevust.
 

3. Enne 16. märtsi 2020.a sooritatud hindeliste tööde eest on numbriline hindamine lubatud.

  

4. Käskkiri on tagasiulatuva mõjuga, kehtib alates 16. märtsist 2020.

  

5. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 tööpäeva jooksul Tartu Halduskohtus (Kalevi 1, Tartu, 51010).

 

 


Hilju Erik
direktor 
 

 

 

 

 

21. veebruaril 2020 Elvas toimunud Tartumaa vene keele olümpiaadil saavutas:

10. klassi õpilane
Antonii Mikko Raimo Kuusk
II koha
 
 
Juhendaja õpetaja Aleksandr Vdovenko

 

 

 

8. veebruaril 2020 Tartus toimunud kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas:

10. kl õpilane
Eva Volver
I koha
Lisaks:
- parim kodutöö käsitööplakat ,,Bauhaus 100“
- parim kohapealne loovtöö ,,Loo tool“
 
 
 
 
Juhendajad õpetajad
Kaire Kompus
Raimond Lepiste
 
 
 
 
 
  
 

 

8. veebruaril 2020 Lähtel toimunud Tartumaa ajalooolümpiaadil saavutasid

6-klasside arvestuses:

6. kl õpilane
 
6. kl õpilane
 
 
Kadri Otsing
 
Kristina Kingo
I-II koha
 
III koha
 
Juhendaja õpetaja Anne Leppik
 
Juhendaja õpetaja Anne Leppik
 
 

gümnaasiumi arvestuses:

10. kl õpilane
Antonii Mikko Raimo Kuusk
II koha
 
Juhendaja õpetaja Anne Leppik

 

 

7. veebruaril 2020 Kõrvekülas toimunud Tartumaa 3.-4. klasside jutukirjutamise võistlusel saavutas:

 

3. klassi õpilane
Gerda Blank
III-IV koha
 
Juhendaja õpetaja Anneli Sarnit

 

 

 

7. veebruaril 2020 Tartus toimunud Vabariiklikul etluskonkursil saavutas:

nooremas vanuserühmas
4. kl õpilane
Evert Kuus
 
eripreemia  
 
Juhendaja õpetaja Celia Arras

 

 

6. veebruaril 2020 tunnustati Aakres Elva valla silmapaistvaid sporditegijaid:

 

17-18aastaste hulgas tunnistati Rõngu Keskkooli 11. klassi
Kadi Kertu Elias
Aasta sportlikumaks neiuks Elva vallas
 
 
 
 
Õnnitleme

 

 

 

1. veebruaril 2020 Ülenurmel toimunud Tartumaa bioloogiaolümpiaadil saavutas:

 

6. kl õpilane
 
6. kl õpilane
Marta Veber
 
Natasha Mi Lehis
 
I koha
 
II koha
 
Juhendaja õpetaja Merike Luik
 
Juhendaja õpetaja Merike Luik

 

 

28. jaanuaril 2020 toimus Rõngu Keskkoolis Eesti laulu poolfinalistide

Ingeri, Merilin Mälgi ja Jennifer Coheni minikontsert

 

 

 

25. jaanuaril 2020 Elvas toimunud Tartumaa keemiaolümpiaadil saavutas:

 

9. klassi õpilane
Hardi Raudsepp
II koha
 
Juhendaja õpetaja Merike Luik
 

 

 

24. jaanuaril 2020 Ülenurmel toimunud 2019-2020 õa Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas:

 

Tartumaa 10. klasside arvestuses:

10. klassi
 
10. klassi
Eva Volver
 
Eliisa Johanna Kesa
II koha
 
III-IV koha
 
 

9. klasside arvestuses:

9. klassi
 
 
Helen Kivisikk
IV koha
 
 
 

12. klasside arvestuses:

12. klassi
 
 
Kendra Talts
IV koha                               
Juhendajad õpetajad Celia Arras ja Rutt Viljaste
 
 
 

 

 

16. jaanuaril 2020 Kõrvekülas toimunud Maakondlikul etluskonkursil saavutas:

 

4. klassi õpilane
Evert Kuus
I  koha  4.-6. klassi arvestuses
 
 
Juhendaja õpetaja Celia Arras

 

15. jaanuaril 2020 Elvas

sai Tartumaa saalijalgpalli MEISTRIKS Rõngu Keskkooli võistkond koosseisus:

Hendri-Andres Kits,

Kris-Richard Russak,

Rait-Reinhard Russak,

Rasmus Kork,

Markus Kuris,

Urmo Nõlvak,

Hardi Raudsepp

 

 

15. jaanuaril 2020 Elvas saavutas võistkond koosseisus: Mariliis Kiisla, Arete Kolk,

Teele-Anete Laane, Karolin Kiisla, Regiina Kesküla, Gretlyn Koppel, Karin Väljaots

Tartumaa meistrivõistlustel saalijalgpallis 

III koha 

 

 

10. jaanuaril 2020

oli huvilistele õpilastele Mikk Pedaja (Rõngu Keskkooli vilistlane) robootika töötuba 

 

 

 

 

 

 

   

4. detsembril 2019 külastasid Rõngu Keskkooli ulmekirjanikud Joel Jans (Rõngu Keskkooli vilistlane) ja Agur Karukäpp

 

 

 

 

26. novembril 2019 Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud 23. võistujoonistamisel ,,Mis asi see on?“ saavutas:

10. klassi õpilane
Eva Volver
III koha
ja
kuraatori eripreemia
 
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus

 

 

 


 

 

 

 

22. novembril 2019 Ülenurmel toimunud Maakondlikul luulekonkursil 1.-4. klassile saavutas:

1. klassi õpilane
Hariette-Liis Kuus
II koha
Juhendaja õpetaja Anu Ostrak
 
4. klassi õpilane
 
Evert Kuus
 
eripreemia
 
Juhendaja õpetaja Erle Mägi

 


 

 

 

2. novembril 2019 Elvas toimunud laulukonkursil Looduslaul 2019 saavutas:

3. klassi õpilane
Gabriel Feliks Jürviste
eripreemia
Juhendaja õpetaja Erle Mägi

 

 

 

 

  

 

 

 

 

10. oktoobril 2019 JA Eesti poolt korraldatud üleriigilises 7.-9. klasside e-viktoriinis ettevõtlusest võttis osa 2470 õpilast, kelle seast

Rõngu Keskkooli 9. klassi Helen Kivisikk sai II koha

 

 

20. septembril osalesime Maailmakoristuspäeval

 

 

 

 13. septembril ,,lustisid" 10. klassi rebasetüdrukud ja rebasepoisid

 

           

Koolialguse puhul said Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased ja õpetaja Rõngu Maanaiste Seltsilt soojad sokid

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. juunil 2019 lõpetasid põhikooli Rõngu Keskkoolis

 

 

20. juunil 2019 lõpetasid gümnaasiumi Rõngu Keskkoolis

 

 

 

 

7. mail 2019 Brüsselis toimunud Euroopa rahatarkuse viktoriini finaalis saavutas Eestit esindanud meeskond koosseisus Helen Kivisikk  ja Hardi Raudsepp koha 10 parema seas. Euroopa pangandusföderatsiooni poolt 13-15. aastastele õpilastele korraldatud finaalist võttis osa 28 meeskonda erinevatest Euroopa riikidest, kes olid finaali pääsenud läbi tiheda sõela. Riiklikest eelvoorudest võttis sellel aastal osa ligikaudu 100 000 õpilast.

                         

 Fotol õpilased Euronext Brüsseli börsihoones, kus finaalipääsenud õpilastel oli au helistada Belgia turu selle kauplemispäeva lõpetamist tähistavat börsikella

 

 

 

 

18. aprillil helises 12. klassile lõpukell

 

 

 

 

Rõngu Keskkooli 10. klassi sisseastumistestiks saata kirjalik soov (22. aprill või 17. juuni) 

 kooli meilile kool@rongu.edu.ee

 

 

 

 

28. märtsil 2019 toimunud üle-euroopalises rahatarkuse viktoriinis saavutas

võistkond koosseisus
Markus Kuris
Taavi Univer
Rasmus Kork
Hardi Raudsepp
Karin Väljaots
Jaana Peri
Helen Kivisikk
Loreen Marii Pedajas
 
parima tulemuse ja tunnistati Eesti parimate rahateadmistega klassiks  
 
Juhendaja õpetaja Aleksander Tamm

 

 

 

 

 Rõngu Keskkooli sisseastumiskatsete tingimused ja kord 2019. aastaks

 

                                  Kinnitatud Rõngu Keskkooli direktori 26.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/12

 

(1) Õpilase vastuvõtmisel X klassi arvestatakse:


1) sisseastumiskatsete sooritust (valikvastustega test, vestlus sisseastujaga);
2) 9. klassi hindeid;
3) käitumishinnet;
3) põhikooli lõputunnistuse hindeid;
4) põhikooli lõpueksamite hindeid
 

(2) Sisseastumiskatsed:
1) valikvastustega test, mis hõlmab põhiteadmiste kontrolli eesti keelest, kirjandusest, matemaatikast, loodus- ja sotsiaalainetest;
2) vestlusvoor, kuhu ootame õpilaskandidaate, kes sooritasid testi vähemalt 50- protsendilise positiivse tulemusega;
 

(3) Sisseastumiskatsete ajakava:
(1) testi on võimalik sooritada 22. aprillil 2019. a kl 9.00 või 17. juunil 2019. a kl 9.00;
(2) kutse suulise vestlusele edastatakse sisseastujale e-posti vahendusel, vestluse aeg lepitakse kokku individuaalselt.
(3) Üldjuhul ei võeta X klassi õpilasi, kelle IX klassi veerandi- või aastahinnetes on olnud puudulikke ja/või kelle käitumishinne IX klassi tunnistusel on olnud "mitterahuldav".
 

(4) Õpilase vastuvõtmine XI ja XII klassi
1) XI - XII klassi õppima astuja võetakse kooli vastu, kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.
2) Üldjuhul ei võeta XI - XII klassi õpilasi, kelle gümnaasiumiastme kursusehinnetes on "puudulikke" või "nõrku" hindeid ja /või kelle käitumishinne on "mitterahuldav".
 

(5) Vastuvõtu korraldus
1) Kirjalik taotlus gümnaasiumiastmesse astumiseks võetakse vastu üldjuhul 17. juunist kuni 27. augustini;
2) Õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta edastatakse sisseastumistaotluses esitatud meiliaadressile.
 

 

  

 

 

1. klassi õpilaste vastuvõtt 2019/20. õppeaastaks
 
Vajalikud dokumendid:
- avaldus (vorm veebilehel)
- lapse sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal)
- lapse tervisekaart
- koolivalmiduskaart
- foto õpilaspileti jaoks.
 
Info telefonil 745 9438 (sekretär) või aadressil
 Kooli veebileht www.rongu.edu.ee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. aprillil 2019 Elvas toimunud Elva valla koolide muusikaviktoriinil ,,Lähemale muusikale“ saavutas
 
võistkond koosseisus
Eleonor Laas
Natahsa Mi Lehis
Emily Saaremaa
Laura Tõniste
II koha
4.-6. klasside seas
 
Juhendaja õpetaja Erle Mägi
 
 
 
 
 
 
 
2. aprillil 2019 Rõngus toimunud Tartumaa lasteraamatupäeval ,,Rõõm lugemisest“ saavutas
 
  
5. klassi õpilane
Mariliis Kiisla
II koha
 
keskmise vanuseastme
luulevõistlusel
 
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

 

 

 

28. märtsil 2019 Elvas toimunud Tartumaa Muinasjutuvestja konkursil ,,Onu Remuse lood“ saavutas

 

 
1. klassi õpilane
Timo Paate
I koha
 
Juhendaja õpetaja Anneli Pähklamäe
3. klassi õpilane
Evert Kuus
I koha
 
 
 
 
 
Juhendaja õpetaja Anu Ostrak

 

 

26. märtsil 2019 Rõngus toimunud Tartumaa XVI koolinoorte teatripäeval omistati näitlejapreemia:

                               Timo Paatele

                               Evert Kuusile 

                                          juhendaja õpetaja Anu Ostrak

                               Aigar Vaalmäele

                                          juhendaja Aino Kommisaar

 

 

22. märtsil 2019 Rannus toimunud Laste lauluvõistlusel ,,Rannu kuldnokk“ saavutas

5. klassi õpilane
Eleonor Laas
II koha
 
Juhendaja õpetaja Erle Mägi

 

 

 

 

18. märtsil 2019 Puhjas toimunud Saalihoki turniiril saavutas:

võistkond koosseisus
Hendri-Andres Kits
Kris-Richard Russak
Rait-Reinhard Russak
Rasmus Kork
Markus Kuris
Hardi Raudsepp
Andero Kesküla
 
 
     III koha
 
  Juhendaja õpetaja Priit Lehismets
 

 

 

8. märtsil 2019 Nõos toimunud Tartumaa 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas:

5. klassi õpilane
Natasha Mi Lehis
II koha
 
Juhendaja õpetaja Anneli Sarnit

 

 

7. märtsil 2019 Mellistes toimunud Tartumaa 5. klasside ajalooviktoriinil saavutas:

võistkond koosseisus
Kadri Adamson
Mariliis Kiisla
Eleonor Laas
Erik Nübek
I koha
 
Juhendaja õpetaja Anne Leppik

 

 

 

9. veebruaril 2019 Tartus toimunud Tartumaa kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas:

9. klassi õpilane
Eva Volver
I koha
ja
eripreemia parima kodutöö eest
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus
 

 

7. veebruaril 2019 Elvas toimunud Tartumaa 3.-4. klasside jutukirjutamise konkursil 3. klasside arvestuses saavutas:

3. klassi õpilane
Oliver Levin
I koha
 
 
 
Juhendaja õpetaja Anu Ostrak
 
 
 
 

 

 

6. veebruaril 2019 Nõos toimunud 2019. aasta matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas:

8. klassi õpilane
Hardi Raudsepp
III koha
Juhendaja õpetaja Silva Hinnobert

 

 

 

 31. jaanuaril 2019 Ülenurmel toimunud 2018-2019 õa Tartumaa Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 7.-8. klasside osas saavutas:

8. klassi õpilane
Helen Kivisikk
I koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

 

 

 

 

 

25. jaanuaril 2019 Nõos toimunud Eesti koolinoorte 66. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas:

9. klassi õpilane
Eliisa Johanna Kesa
I koha 9. klassi arvestuses
Juhendaja õpetaja Merike Luik

8. klassi õpilane
Hardi Raudsepp
II koha 8. klassi arvestuses
Juhendaja õpetaja Merike Luik

 

 

 

27. novembril 2018 Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud Ants Viirese 100. sünniaastapäevale pühendatud 22. võistujoonistamisel ,,Puud ja inimesed“ saavutas:

9. klassi õpilane
Eva Volver
II koha
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus

 

 

23. novembril 2018 Võnnu Keskkoolis toimunud Tartumaa luulekonkursil saavutas:

 

 
3. klassi õpilane
Evert Kuus
I koha
Juhendaja õpetaja Anu Ostrak
 
 

 

 4. oktoobril 2018 toimunud Junior Achievementi majandus- ja ettevõtlusteemalisel e-viktoriinil saavutas:

 

8. klassi õpilane
Hardi Raudsepp
Tartumaal III koha (jagab III kohta 5 õpilasega)
Juhendaja õpetaja Aleksander Tamm
 
 

 

 

27. septembriks 2018 kutsuti Eesti Kirjandusmuuseumisse kogumisaktsiooni ,,Koolipärimus

2018" tublimad. Rõngu Keskkoolist andis silmapaistvama panuse 5. klassi õpilane Natasha

Mi Lehis. Tänukirjaga tunnustati õpetajaid Rutt Viljaste ja Celia Arras, sest meie kooli osalus oli 53%  

4.-12. klassi õpilastest Rõngu Keskkoolis.

 

27. septembril Eesti Kirjandusmuuseumis pildil vasakult: õpetaja Celia Arras, Natasha Mi Lehis,

Karl Jaago, õpetaja Rutt Viljaste, Reet Hiiemäe, Mare Kõiva 

Foto: Piret Voolaid

 

1) 20. septembril 2018 Lähtel toimunud Tartumaa koolinoorte maastikuteatejooksul saavutas:

võistkond koosseisus
Kadi Kertu Elias
Kätlin Karjus
Kaspar Klein
Andres Leesma
Heidi Loot
Erik Luik
III koha
Juhendajad õpetajad
Priit Lehismets ja Kalev Külv

 

 

 

 

 Rõngu Keskkool tänab Rõngu Maanaiste Seltsi, kes on aastaid valmistanud sokirõõmu esimesse

klassi astujatele. Uhiuute sokkidega on pildil 1. klassi õpilased õpetajaga

 

 


 

 põhikooli lõpuaktus 20. juunil 2018

 

 

gümnaasiumi lõpuaktus 21. juunil 2018 

 

 

  

 5. juunil 2018 Tartus toimunud Tartu linna ja Tartumaa 6. klasside programmi ,,Kaitse end ja aita teist“ lõppvõistlusel saavutas:

Rõngu Keskkooli võistkond koosseisus
Regiina Kesküla
Gretlyn Koppel
Liis Aumann
Eva Lotta Everiin Miliste
Matteas Kolpakov
Hendri-Andres Kits
Kaimar Kalnitski
Reimo Nõlvak
III koha
Juhendaja õpetaja Celia Arras

 

 

 

24. mail 2018 Ülenurmel toimunud Tartumaa koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlustel saavutas:

 

võistkond koosseisus
 
 
 
 
 
 
Regina Riis
Liisa Sakson
Kadi Kertu Elias
Eva Maria Utso
 
I koha  
4 x 100m jooksus
T – A vanuses
 
9. kl õpilane
Kadi Kertu Elias
I koha
100m jooksus
T – A vanuses
 
 

 

9. kl õpilane
Kertu Kork
I koha kettaheites
T – A vanuses
 

 

8. kl õpilane
Liisa Sakson
I koha 800m jooksus
T – B vanuses
 

 

7. kl õpilane
Hardi Raudsepp
I koha 300m jooksus
P – B vanuses
 

 

9. kl õpilane
Kadi Kertu Elias
II koha kaugushüppes ja odaviskes
T – A vanuses
 
 

 

võistkond koosseisus
 
 
 
 
 
 
Andres Varik
Rainer Mõttus
Andres Leesma
Robin Paring
 
II koha  
4 x 100m jooksus
P – A vanuses
 
10. kl õpilane
Andres Varik
II koha kuuliviskes ja odaviskes
P – A vanuses
 

 

10. kl õpilane
Rainer Mõttus
II koha 800m jooksus
P – A vanuses
 
 

 


 

 

 

19. aprillil 2018 Elvas toimunud Tartumaa koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel saavutasid:

9. kl õpilane
Kadi Kertu Elias
II koha 1000m jooksus
T – A vanuses
 

 

9. kl õpilane
Michell Naudi
II koha 500m jooksus
T – A vanuses
 
 

 

 

 

 

15. aprillil 2018 Kongutas toimunud Laulukonkursil Tartumaa laululaps omistati Eleonor Laasile

eripreemia. Juhendaja õpetaja Erle Mägi
 

 

 

 

 

6. aprillil 2018 Tartus toimunud Õigekirjaolümpiaadil saavutasid:

4. kl õpilane
Natasha Mi Lehis
II koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

5. kl õpilane
Laura Tõniste
II koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

7. kl õpilane
Helen Kivisikk
II-III koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

 

 

3. aprillil 2018 Elvas toimunud Muusikaviktoriinil ,,Lähemale muusikale“ saavutas:

võistkond koosseisus
Vanessa Sinijärv
Eliisa Varik
Jane Johanson
III koha
Juhendaja õpetaja Erle Mägi

 

 

 

28. märtsil 2018 Elvas toimunud Muinasjutuvestja konkursil 1.-3. klassi õpilastele saavutas:

2. kl õpilane
Evert Kuus
II koha
Juhendaja õpetaja Anu Ostrak
 

 

 

22. märtsil 2018 Tartus toimunud Sisekergejõustiku meistrivõistlustel saavutas:

9. kl õpilane
Kadi Kertu Elias
I koha 60m jooksus
T – A vanuses
UUS KOOLI REKORD

9. kl õpilane
Kadi Kertu Elias
I koha 200m jooksus
T – A vanuses
UUS KOOLI REKORD

 
9. kl õpilane
Kadi Kertu Elias
 II koha kaugushüppes
 T – A vanuses
UUS KOOLI REKORD

11. kl õpilane
Egle Tohver
I koha 200m jooksus
N – J vanuses
 

11. kl õpilane
Egle Tohver
III koha 60m jooksus
N – J vanuses
 

 

 

 

17. märtsil 2018 Aakres toimunud Kooliteater 2018 Tartumaa piirkonnavoorus esines edukalt ja esindab Tartumaad kooliteatrite vabariiklikul festivalil

trupp koosseisus
Anna-Stiina Aavere
Oliver Levin
Meribel Anton
Hanna-Mirell Ilves
Eliis-Marie Lemvald
Anna-Maria Popovics
Erik Nübek
Martin Sulamägi
 
 
 
 
Juhendaja õpetaja Anu Ostrak

17. märtsil 2018 Aakres toimunud Kooliteater 2018 Tartumaa piirkonnavoorus saavutas

 

4. kl õpilane
Natasha Mi Lehis
noorema vanuseastme parim osatäitja
Juhendaja Aino Kommisaar
6. kl õpilane
Andero Ojamets
põhikooli parim osatäitja
Juhendaja Aino Kommisaar
 
 
 
 

 

 

 16.-17. märtsil 2018 Tartus toimunud Emakeeleolümpiaadi ,,Eesti keel kui riigikeel 100“ lõppvoorus saavutas

7. kl õpilane
Helen Kivisikk
III järgu
Juhendaja õpetaja Rutt  Viljaste

 

 

 

 

9. märtsil 2018 Rõngus toimunud Tartumaa 5. klasside ajalooviktoriinil saavutas

 
võistkond koosseisus
Otto Kits
Laura Tõniste
Madis Repän
Kristin Varik
II koha
Juhendaja õpetaja Anne Leppik

 

 

 

9. veebruaril 2018 Elvas toimunud Tartumaa 6.-9. klassi neidude meistrivõistlustel saalijalgpallis saavutas

võistkond koosseisus
Teele-Anete Laane
Regiina Kesküla
Gretlyn Koppel
Grettel Kruusimaa
Loreen Marii Pedajas
Karin Väljaots
Liisa Sakson
II koha
Juhendaja treener Kristjan Moorast

 

 

31. jaanuaril 2018 Elvas toimunud Tartumaa 6.-7. klassi koolidevahelistel saalijalgpalli meistrivõistlustel saavutas

võistkond koosseisus
Regiina Kesküla
Hendri-Andres Kits
Gretlyn Koppel
Kris-Richard Russak
Rait-Reinhard Russak
Rasmus Kork
Markus Kuris
Hardi Raudsepp
Karin Väljaots
II koha
Juhendaja treener Kristjan Moorast

 

 

 

 

27. jaanuaril 2018 Tartus toimunud Kunstiolümpiaadi Tartu linna ja maakonna piirkonnavoorus saavutas

8. kl õpilane
Eva Volver
I koha  7.-9. klasside arvestuses
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus

Eva Volver esindab 5.mail 2018 Tartumaad vabariiklikus voorus

 

 

 

 

 

27. jaanuaril 2018 Nõos toimunud Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas

8. kl õpilane
Eliisa Johanna Kesa
III koha
Juhendaja õpetaja Merike Luik

 

 

 

 

26. jaanuaril 2018 Ülenurmel toimunud Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas

 

7. kl õpilane
 
 
8. kl õpilane
Helen Kivisikk
 
 
Eva Volver
I koha 7.-8. klasside arvestuses
 
II koha 7.-8. klasside arvestuses
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste
 
 
Juhendaja õpetaja Celia Arras
 

 

 

 

 

 11. jaanuaril 2018 Elvas toimunud Tartumaa 6.-9. klassi koolidevahelistel jalgpallivõistlustel saavutas

võistkond koosseisus
Kris-Richard Russak
Rait-Reinhard Russak
Rasmus Kork
Markus Kuris
Hardi Raudsepp
Kösta-Villem Tatar
Raido Hurt
Randen Sakson
 
III koha
Juhendaja treener Kristjan Moorast

 

 

 

2017 toimunud vabariiklikul Konkursil ,,Minu Eesti 100 aasta pärast“ saavutas kujutava kunsti voorus

8. kl õpilane
 
 
8. kl õpilane
Eva Volver
 
 
Regina Riis
I koha
 
 
II koha
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus
 
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus
 

 

 

 

 

2017. aasta Tartu linna ja maakonna õpilaste jutuvõistlusel ,,Mina…“ saavutas

7. kl õpilane
Randar Jagor
eripreemia 6.-7. klassi arvestuses
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

  

 

 

 

 

Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2018 I semestri võitjad:

Rõngu Keskkool, Viimsi Kool, Rakvere Reaalgümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Lähte Ühisgümnaasium, Antsla Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna Tehnikagümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni  Gümnaasium

 

Rõngu Keskkoolist sõidavad Strasbourgi Euroscolale 10.-11. klassi noored

 

Rõngu Keskkooli video https://www.youtube.com/watch?v=ZTZh8NvWUL0&feature=youtu.b

Idee autorid ja teostus Robin Paring, Andres Varik, Diana Soop, Liisa Tatar, Egle Tohver ja Heiko Viksi

 

   

 

 

10. oktoobril 2017 Kõrvekülas toimunud Ettelugemisvõistlusel ,,Kõik on kõige targemad“ saavutas

4. kl õpilane
Mariliis Kiisla
II koha
Juhendaja õpetaja Rutt Viljaste

 

 

 27. septembril 2017 Tartus Laulupeomuuseumis toimunud Joonistusvõistlusel ,,Mina ka…!“ saavutas

 

4. kl õpilane
Natasha Mi Lehis
eripreemia
Juhendaja õpetaja Kaire Kompus
 

 

 

 

14. septembril 2017 Ülenurmel toimunud Tartumaa maakoolide karikavõistlustel kergejõustikus saavutasid:

 

 

12. kl õpilane
Kristian Eensalu
I koha 800m jooksus
UUS KOOLI REKORD
Juhendaja õpetaja Priit Lehismets
 
 
 
 
9. kl õpilane
Kadi Kertu Elias
I koha 100m jooksus
KOOLI REKORDI KORDAMINE
Juhendaja õpetaja Liia Seppa
 
 
 
 
9. kl õpilane
Randen Sakson
I koha 800m jooksus
Juhendaja õpetaja Priit Lehismets
 
 
 
 
12. kl õpilane
 

 

 

 

Rġngu Keskkool, Puiestee 19, Rġngu 61001, Elva vald, Tartumaa | Reg. nr: 75007675 | Tel: 7459438, 53401469 | kool@rongu.edu.ee